แบบฟอร์มให้จัดหาบุคคลากร

บริษัทที่ต้องการให้Saiyoจัดหาบุคคลากรให้ กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์มด้านล่าง
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจนกว่าผู้ที่เราจัดหาจะเริ่มทำงานกับท่าน

กรุณาอย่าเว้นช่องที่มีเครื่องหมาย*