ลงทะเบียนสำหรับผู้กำลังหางาน

ผู้ที่สนใจจะให้Saiyoจัดหางานให้กรุณาลงทะเบียนชั่วคราวตามแบบฟอร์มด้านล่าง
เพื่อจัดหางานที่เหมาะสมกับท่านยิ่งขึ้น ที่ Saiyoเราจะเชิญท่านมาลงทะเบียนจริงที่สำนักงาน โดยการลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
หากมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาสอบถาม

กรุณาอย่าเว้นช่องที่มีเครื่องหมาย*